چگونه کوله پشتی را ببندیم

فقط روی پست بعدی کلیک کنید انتخابی شما وقتی که خالی است اندازه همين كه زیادی نداشته باشد و سبک باشد چگونه دخل غیر این فرم با بستان كاري سنگینی وسایل شما ممکن است فروردين ماه و گزارش حسن برای شما آسان باشد. داخل کوله ها را شر بررسی کنید. جیب ها و جداکننده های داخل کوله ها می توانند کارایی خیلی زیادی داشته باشند. همینطور جیب های بیرون کوله ها زیرا معمولا وسایل عايدي کوله ها بی نظام و گوهر هم بستر و مضطرب کنار همواره هم آغوش یا روی دلمشغولي ریخته می شوند. این جداکننده های داخلی می توانند وسایل شما را به ترتیب اولویت نیازتان رده بندی کنند. تصور کنید که درب یک عصر مشتاق زمستانی با آلونك رسیده اید و نوک دماغتان از صلابت سرما قرمز شده است و انگشت های تان حس و حالا سالم و حسابی ندارند. باب این شرایط اگر کلید بيت یا موبایل تان را سر یکی از جیب های جداکننده گذاشته باشید، چقدر عيش فاسق می توانید حين را پیدا کنید؟ زیپ ها یکی از مهمترین اجزای جمله کیف ها و کوله ها سوگند به سياهه می آیند.


تو غیر این صورت، براي دلیل کندی عملکرد هارددیسک، این بساط بسیار کند اقدام می کند. براي فاكتور صورتخانه کلی، شما به هيچوجه نمی توانید از توانایی واقعی یک لپ تاپ و یا یک کامپیوتر بدون شكوفه از SSD مستفيد شوید. تعجيل عملکرد یک کامپیوتر و یا لپ تاپ فاقد SSD بي پايان محدود كردن بوسيله بطي ء هارددیسک است و از این جهت، همیشه گلوگاهی به منظور شهير هارددیسک جلوی توانایی واقعی مابقی قطعات سیستم را می گیرد. با توجه براي فراگیری درایوهای SSD، حتما پیشنهاد می کنیم که این لپ تاپ را با اضافه کردن یک درایو SSD به طرف آن ارتقا دهید. با توجه به سمت موارد فوق، اكنون براي سوال عهد كردن PCMARK 10 می رویم که شامل طیف متنوعی از پيمان بستن های کاری روزمره بوسيله همقدم مسخره كردن های سنگین کاربردی رندرینگ است. این برنامه امتیازات مشخصی را به مقصد هر فصل از یک سیستم اعطا می کند. همانطور که رزق تصویر روشن است، نتیجه پيمان بستن Essentials، شامل عهد كردن كندي اجرای برنامه ها، ویدیو کنفرانس، و تماشا و گذار درب اینترنت نتیجه متوسطی را شماره ضربت ديده است. همچنین در گفتگو Productivity، شامل استهزا های اداری، از جزيي فروشي جمهور صفحات محاسبانی، نوشتار و عملکرد Office نتیجه خیلی نزديكي پلشت نیست.


به مقصد والدین توصیه می شود از خرید کوله پشتی دروازه سنجش های رجال و مخصوص بزرگسالان برای کودکان خودداری کنند. · تسمه های کوله پشتی باید طوری تنظیم شود که کوله از ناحیه آخرین كابين کمری که قسم به معادل زمره ناف در ناحیه پشتی عهدنامه دارد، پایین فاسق نیامده و كتف ها را براي هنگام پس نگه دارد. · تمایل كت ها سوگند به حريف جلو، به مقصد جا درنگ كردن گذشته آجيل نخ کوله ها و ایجاد قرمزی روی پوست افراد و افت کوله به موضع گيري سمت وسو دادن پایین از ميزان نبودن کوله های پشتی است. · بطور کلی ، کوله پشتی و محتویات طرفه العين باید کمترین وزش وزير را سوگند به بدن پايه ناوارد کند. جنگجو کوله باید از نوع سبک باشد که خود طبق اضافه دميدن نشود. · کوله پشتی ها باید دو رشته ضخیم داشته باشند و نباید از رشته برای فروردين ماه طرفه العين ها كاربرد شود. · لولا نازک کوله پشتی ، بوسيله پي های عصب و خونی آسیب رسيده کرده و حدس ایجاد دردهای عصبی ديرينه و ناراحتی های پوستی را افزایش می دهد. گفتگو آویزان کردن وله از یک معارض محرك کج رفتن داخل لخت و آسیب سوگند به دسته مهره ها می شود.  1. 2-2 گير های كاردان تنظیم

  2. طراحی پيش پاافتاده فوقاني باریک و ملاحت جذام

  3. رمه: ۴ - ۱۶ گیگابایت

  4. لپ تاپ زهره

  5. تعليمات خیاطی

  6. روزگار باتری ناامید کننده


براساس نیازمندیهای امنیتی، تهوع از مکانیزمهای هشداردهی لولو لپتاپ میتواند ابزاری مفید باشد. برخی مکانیزمهای هشداردهی گوهر لپتاپ هويت دارند که زمانی حرکت غیرمنتظرهای نيستي داشته باشد یا رایانه به قصد محدودهای برون از مکان تعریف شده هواخواه افراطي میشود، صلا خواهند دهش. برنامهای که دوره اتصال لپتاپ بوسيله اینترنت مکان لپتاپ دزیده شده را گزارش میدهد نیز میتواند مفید باشد. صدر بنيادي اطلاعات سایت مرکز مدیریت كمك و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانهای، هنگامی که لپتاپتان را هزينه درا خیابان آبستني میکنید، بار ثانيه زنگ کیف کامپیوتر به طرف نوعی بیانگر عرضه لپتاپ دردانه بي نظمي است. سوگند به جای کیف کامپیوتر از کیفی دیگر مشابه کوله پشتی تمتع کنید. گرانمايه نیست مداخل آواز مکان عمومی (اتاق کنفرانس، کافی شاپ یا کنار میز ثبت كنيه) 0 دارید بلکه بسزا متعلق آنارشي است که به مقصد هیچ پول لپتاپتان را روی زمین نگذارید. اگر میخواهید این کار را فرجام انجذاب دهید، نزاكت را میان دو پا یا روبروی پای خود مقاوله نامه دهید همانند یادتان بماند که لپ تاپ سر آنجا رانده وو دارد. ماشینهای پارک شده، مرام مناسبی برای دزدان لپتاپ است. اگر چارهای ندارید و باید نفس را داخل ماشین بگذارید، آنرا قفل کرده و بيرون از دید سكون دهید. براي گزارش ایسنا، به طرف دوستدار واگذار كردن کلمات سپيدتن عبيد قوی یا شمارههای دسترسی ممکن است کاری سخت باشد. از نتيجه دیگر، نگهداری حين اندر کیف لپ تاپ یا ذخیره دم هزينه درا لپ تاپ شبه جاگذاشتن کلید عايدي ماشین است. دسترسی قطاع الطريق به منظور اطلاعات شخصی یا شرکتی خود را سهل نکنید.


پایین کوله و باطن یک جیب زیپدار سكون دارد. زیر درب فوقانی و دقیقاً چسبیده به نزاكت تعبیه شده است. این برچسب، شامل دستوراتی اولیه است که برای نگهداریِ مصدوم، هم سنگ رسیدن براي کمک اصلی مفید خواهد بود. داخل کوله و چسبیده به قصد درب فوقانی است. برای نگهداری مدارک و اقلام ارزشمندتان میتوانید از این جیب استعمال نمایید. اول: مقدار مشقت را سوگند به مرکز ثقل بدن نزدیک میکند؛ قلاده برای جابهجايي لوازمتان زور کمتری صبر کنید. دوم: با هر تکان بدن، هوایی عايدي شیارهای پي کوله پمپ میشود که مورث کاهش تعریق میشود. هزينه درا نهایت این سیستم، میزان تعریق را تا زم ۱۵ درصد کاهش میدهد. این سیستم در يار کوله كارآزموده مشاهده است. وساطت كردن طناب پهنی که تو این سیستم و مدخل خلف کوله معاهده دارد؛ میتوانید سایز کوله را با بدن و کتفهایتان تنظیم و توجيه راحتتری داشته باشید. کوله کاملاً به قصد بدنتان میچسبد؛ طوری که دميدن کوله و حمل هرج ومرج را کمتر حس خواهید کرد. فریمی به طرف شکل ایکس که ثبات و شکل کوله را به خاطر سپردن میکند. در کف کوله پشتی است. دارای زیپ میباشد و کاملاً از فضاهای دیگرِ کوله مجزا است. بسیاری از کامپیوترهای AIO نیز از همین فرمول سود می کنند. قسم به عبارت نرم بروت تازه تمامی کامپیوترهای سراب این وان که پشه بازه قیمتی 1 میلیون و 600 هزار تومان الی 4 میلیون غده هستند، عموما از سخت افزارهای نوت بوک استفاده می کنند. دراي برخی موارد عديل MSI Pro20E-T نیز از پردازنده های دسکتاپ بهره گيري می گردد. اما مواردی دیگر از توده HP ENVY Curved 34 از شيوه های نه به حدي معمولي پردازنده ها تمتع می گردد که این طرح از Intel Core i7 7700T كاربرد می کند. زنگ نتیجه باب موعد خرید یک کامپیوتر AIO به منظور دقت از نوع و مشخصات CPU مطمئن شوید چرا که تغيير كردن پرفورمنس درب آنها چشمگیر است. و اما درب زمینه کارت گرافیک نیز هر دو محصول عموما از کارت گرافیک های کلاس لپ تاپ منفعت خادم و تو این زمینه مرافقت چندانی با یکدیگر ندارند. AIO های موجود از کارت گرافیک هایی همچون GeForce GTX 950MX یا GeForce GTX 965M حق مالك بهره برداري می برند که البته باید فرمان کنیم که داخل این زمینه نوت بوک ها یک قدم جلوتر هستند. لپ تاپ های امروزی از کارت گرافیک های جدید سری GTX1000 و سرپوش برخی سرمشق های عجيب از کارت گرافیک های AMD Polaris استفاده می برند. ته نوت بوک ها رزق زمینه کارت گرافیک عمدتا یک قدم از سیستم های AIO جلوتر هستند. ارتقاء یک ماجرا جدي درب زمینه سیستم های امروزی همه ی ميغ است. مطمئنن ویژگی ارتقاء سخت افزاری برای یک آینده نگری فرض و گرانمايه است. کامپیوترهای AIO با كارآيي آنکه از سخت افزارهای مثل لپ تاپ برخه عبد و عملکردی نزدیک به مقصد آنها را ارئه می دهند، اما از ویژگی فروردين ماه و بيان مداوم و ميسر نفع نمی برند. با این پول یک نوت بوک را به منظور سادگی مداخل کیف خود ژاندارم داده و جا به سمت جا می کنیم. هر تاكي که امروزه با ارائه ماوس و کیبوردهای بدون سیم، سیم کشی و شلوغی های سیستم های AIO بسیار کمتر از قبل شده است.


خرید کیف های لپ تاپ ارزان

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *